НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

Обговорення

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулятора фондового ринку, що відбулося 14 липня 2017 року.

 

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

 

1.                        Щодо проекту ЗаконуУкраїни«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній)»(реєстраційний №6502 від 25.05.2017)

прийнято рішення

із зауваженнями

2.                        Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до статті 133 Податкового кодексу України (щодо забезпечення внесення пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій)» (реєстраційний № 6534 від 02.06.2017)

прийнято рішення

без зауважень

3.                        Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до статті 133 Податкового кодексу України (щодо врегулювання питання включення пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій)» (реєстраційний № 6534-1 від 15.06.2017)

прийнято рішення

із зауваженнями

4.                        Щодо проекту Закону України «Про регулювання діяльності з надання небанківських кредитів під заставу рухомого майна» (реєстраційний № 6569 від 08.06.2017)

розгляд питання перенесено

5.                        Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо використання печаток)»(для оприлюднення)

рішення схвалено

(для оприлюднення)

6.                        Про внесення змін до Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення (МЮУ)

прийнято рішення 

(реєстрація МЮУ)

7.                        Про затвердження Змін до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді (МЮУ)

прийнято рішення 

(реєстрація МЮУ)

8.                        Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 817 (МЮУ)

прийнято рішення 

(реєстрація МЮУ)

9.                        Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності (щодо питань корпоративного управління в акціонерних товариствах) (для оприлюднення)

рішення схвалено

(для оприлюднення)

10.                    Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо застосування печаток»(для оприлюднення)

рішення схвалено

(для оприлюднення)

11.                    Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)»(для оприлюднення)

рішення схвалено

(для оприлюднення)

12.                    Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку«Про внесеннязмін доПоложення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку»(для оприлюднення)

рішення схвалено

(для оприлюднення)

13.                    Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо використання печаток)» (для оприлюднення)

рішення схвалено

(для оприлюднення)

14.                    Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 квітня 2016 року № 361 (МЮУ)

прийнято рішення 

(реєстрація МЮУ)

15.                    Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо удосконалення порядку реєстрації випуску акцій) (МЮУ)

прийнято рішення 

(реєстрація МЮУ)

16.                    Про затвердження Порядку реєстрації випусків акцій при спрощеній процедурі реорганізації та капіталізації банків

прийнято рішення

17.                    Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 жовтня 2009 року №1207» (для оприлюднення)

рішення схвалено

(для оприлюднення)

18.                    Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі» (для оприлюднення)

рішення схвалено

(для оприлюднення)

19.                    Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі» (для оприлюднення)

рішення схвалено

(для оприлюднення)

20.                    Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішення

21.                    Про анулювання сертифікатаІсаєваР.А.

рішення не прийнято

22.                    Щодо стану виконання Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за ІІ квартал 2017 року

прийнято рішення

23.                    Щодо стану виконання Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за ІI квартал 2017 року

прийнято рішення

24.                    Інформаційна довідка щодо стану виконання завдань, визначених актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, листами керівництва Верховної Ради України, її комітетів та комісій, запитами та зверненнями народних депутатів України, запитів на публічну інформацію та адвокатських запитів за ІI квартал 2017 року

 

прийнято рішення

25.                    Щодо звіту закритого кваліфікаційного пайового інвестиційного фонду «УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АТЛАНТІС КАПІТАЛ»

прийнято рішення

26.                    Щодо звіту пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонд «Девелоп-Інвест» ТОВ «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ»

прийнято рішення

27.                    Про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ТОВ «КУА «КЬЮБІЕФ УКРАЇНА»

прийнято рішення

28.                    Щодо анулювання ліцензій на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку ПАТ «ДІАМАНТ БАНК»

прийнято рішення

29.                    Щодо реалізації активів ЗАКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД «АНТИБАНК» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» при його ліквідації

прийнято рішення

30.                    Щодо реалізації активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «І.С. КАПІТАЛ» ТОВ «І.С. ІНВЕСТ» при його ліквідації

прийнято рішення

31.                    Щодо дій ПАТ «ВЕКТОР БАНК», пов’язаних з припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку-депозитарної діяльності

прийнято рішення

32.                    Щодо дій ПАТ«Фортуна-банк», пов’язаних зприпиненнямпровадження професійної діяльності на фондовому ринку -депозитарної діяльності

прийнято рішення

33.                    Про надання письмового погодження щодо набуття істотної участі Ніловій М.О. спільно з її дітьми Ніловою Н.В. та Ніловим Г.В. у професійному учаснику фондового ринку ПрАТ «ФК СОКРАТ» (код ЄДРПОУ 21645965)

прийнято рішення

34.                    Щодо погодження набуття істотної участі Тесленком Ф. О. у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН»

прийнято рішення

35.                    Щодо погодження набуття істотної участі Стеценком К.В. у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА АПФ «УКРСИБ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

прийнято рішення

36.                    Щодо погодження набуття істотної участі ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА АПФ «УКРСИБ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

прийнято рішення

37.                    Щодо погодження набуття істотної участі компанією АЙСІЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА АПФ «УКРСИБ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

прийнято рішення

38.                    Щодо погодження набуття істотної участі Пасенюком М.Ю. у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА АПФ «УКРСИБ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

прийнято рішення

39.                    Про затвердження Змін до Плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

 

 

прийнято рішення

40.                    Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішення

41.                    Щодо реєстрації змін до Правил Центрального депозитарію цінних паперів

прийнято рішення

42.                    Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішення

43.                    Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішення

44.                    Про надання повноважень уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку посадовим особам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

прийнято рішення

45.                    Про затвердження змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік від 15.12.2016 № 1212 та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.12.2016 № 1213

прийнято рішення

46.                    Щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПрАТ «ТД «Чумацький шлях»

прийнято рішення

47.                    Щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПАТ «Газові мережі»

прийнято рішення

48.                    Щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ВАТ «Інвесткапітал Ріал Істейт»

прийнято рішення

49.                    Щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ВАТ «Укрспецпроммонтаж»

прийнято рішення

50.                    Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (АТ «ЗНВКІФ «Інко Капітал», …)

прийнято рішення

51.                    Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, випущених ВАТ «Дніпроекскавація»

прийнято рішення

52.                    Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» (попередня назва ЗАТ «ВК «Укрнафтобуріння»

прийнято рішення

53.                    Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів емітованих ПАТ «Черкасигаз»

 

 

прийнято рішення

54.                    Щодо реалізації активів ПЗНВІФ «Ініціатива» ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» при його ліквідації

прийнято рішення

55.                    Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішення

56.                    Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік та Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішення

57.                    Щодо внесення змін до інформації про ТОВ «РЮРІК», що міститься в Державному реєстрі уповноважених рейтингових агентств

прийнято рішення

58.                    Щодо реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАС»

прийнято рішення

59.                    Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «КРИСТАЛБАНК»

прийнято рішення

60.                    Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»

прийнято рішення

61.                    Щодо реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Новороздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка»

прийнято рішення

62.                    Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціонерного товариства «Київський електротехнічний завод «Транссигнал»

прийнято рішення

63.                    Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «ГРАВІТОН»

прийнято рішення

64.                    Щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (ВАТ «ЧУДНІВБУДСЕРВІС», …)

прийнято рішення

65.                    Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 листопада 2015 року № 1843 (Про надання повноважень уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку)

прийнято рішення

66.                    Про погодження доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»

прийнято рішення


← Назад

Також цікаво

 • 07.11.2017 НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

  Детальніше →
 • 06.11.2017 НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

  Детальніше →
 • 18.10.2017 НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

  Детальніше →
 • 17.10.2017 НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

  Детальніше →
 →
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
  Детальніше →
 • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
  Детальніше →
 • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
  Детальніше →
 →