1

Тема: Про затвердження роз'яснення “Про порядок застосування розділу ХІІ Закону України “Про акціонерні товариства” щодо здійснення обов’язкового викупу акціонерним товариством розміщених ним акцій”

Thumbs up Thumbs down