1

Тема: Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі»

Thumbs up Thumbs down