1

Тема: Про порядок застосування статей 41 та 43 Закону України Про господарські товариства у частині регулювання питань щодо порядку денного загальних зборів акціонерів

Thumbs up Thumbs down