1

Тема: Строк приведення значень пруденційних показників до нормативних буде скорочено

Thumbs up Thumbs down