1

Тема: Про внесення змін до деяких нормативно – правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності (щодо використання печаток та зміни найменування товариства)

Thumbs up Thumbs down