НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Інформація про розпорядження

Тип розпорядження зупинення
Вид цінного паперу акції
Номер 44-КФ-З
Дата 02.02.2018
Коментар ПрАТ «Вадес»
Уповноважена особа реєструвального органу – т. в. о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Хохлова Н. В., що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 року №1843 із змінами, на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354 із змінами та доповненнями, відповідно до документів наданих ПрАТ «Вадес» код за ЄДРПОУ 34538963, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26, на зупинення обігу акцій у зв`язку з перетворенням акціонерного товариства,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Зупинити обіг акцій ПрАТ «Вадес».

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, пов`язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску:

«06» лютого 2018 року
← Назад
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

  • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
    Детальніше →
  • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
    Детальніше →
  • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
    Детальніше →
 →