НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Інформація про розпорядження

Тип розпорядження зупинення
Вид цінного паперу облігації
Номер 23-КФ-ЗО-О
Дата 04.10.2017
Коментар ПАТ «ДІАМАНТБАНК»
Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - т.в.о директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів Хохлова Наталія Віталіївна, на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.11.2015р. №1843 (зі змінами), пункту 3 глави 1 розділу V Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013р. №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, наданих Публічним акціонерним товариством «ДІАМАНТБАНК», місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10А, код за ЄДРПОУ 23362711, на зупинення обігу облігацій (серія «А») у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Зупинити обіг облігацій Публічного акціонерного товариства «ДІАМАНТБАНК» серії «А» (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від 31.07.2014р. №113/2/2014, дата видачі 20.08.2015р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав власності на облігації, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску: «06» жовтня 2017 року.
← Назад
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

  • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
    Детальніше →
  • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
    Детальніше →
  • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
    Детальніше →
 →