НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Національний депозитарій України

Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку.

 

Договір про заснування Національного депозитарію України підписано ДКЦПФР та НБУ 18 грудня 1998 року. Державна реєстрація відбулася 17 травня 1999 року. 25% акцій належить державі, управління якими здійснює  НКЦПФР. Крім того, 25% акцій НДУ належать Національному банку України.

 

До жовтня 2013 року НДУ здійснював професійну діяльність на фондовому ринку на підставі виданих ДКЦПФР ліцензій. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України».

 

Відповідно до частини 2 статті 9 цього Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію.

 

1 жовтня 2013 року НКЦПФР було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092).

 

Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів.

 

Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної цим Законом.

 

Загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов’язаних із провадженням депозитарної діяльності, проведенням ним операцій у системі депозитарного обліку, здійснення Центральним депозитарієм контролю за депозитарними установами визначаються Правилами ЦД.

 

Центральний депозитарій може надавати послуги емітенту з організації та проведення загальних зборів акціонерів.

 

Центральний депозитарій може здійснювати іншу діяльність, не заборонену законом.

 

Контакти:

 

Адреса: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8

Телефон: (044) 591-04-00

Факс: (044) 482-52-01

E-mail: info@csd.ua

www: http://www.csd.ua


← Назад
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

  • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
    Детальніше →
  • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
    Детальніше →
  • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
    Детальніше →
 →